MV “Cô ấy của anh ấy” | Bảo Anh quay hình tại Phú Yên | Mộc Miên Groups

Ngày 19/5, Bảo Anh đã chính thức phát hành teaser MV “cô ấy của anh ấy” với những hình ảnh đẹp như mơ được quay hình tại Phú Yên.